Zkratky používané v radioamatérské komunikaci

1.stř.proud


2.slyšen, slyšeno


3.radioamatér


4.opakovat


5.radiový kmitočet


6.automat. řízení úrovně


7.zvukový kmitočet


8.vysoké napětí


9.vysoký kmitočet


10.přijímač


11.zařízení


12.vše


13.automat. řízení zisku


14.jak?


15.smích


16.report


17.Velmi Vysoký Kmitočet


18.amplitudová modulace


19.opět, zase


20.já


21.signály


22.anténa


23.konec vysílání


24.informace


25.čekejte


26.mezifrekvence/kdyby


27.domluvené spojení


28.rušení rozhlasu


29.stanice


30.jedno postraní pásmo


31.příkon


32.záznějový oscilátor


33.slunečno


34.zavolání, značka


35.vysílejte


36.uzavírám stanici


37.nízký kmitočet


38.krátké vlny


39.špatný operátor


40.nazdar buď zdráv


41.činitel stojatých vln


42.zataženo


43.podmínky pro spojení


44.teplota


45.staniční deník


46.všeobecná výzva


47.pokus


48.děkuji


49.rušení televize


50.dlouhý drát, dlouhé vlny


51.decibel


52.vysílač


53.stejnosměrný proud


54.štěstí


55.k


56.potkat


57.spodní postranní pásmo


58.Mezinárodní telekomunikační unie:


59.Mezinárodní radioamatérská unie:


60.přímo:


61.mikrofon:


62.zítra:


63.milý, drahý:


64.diplom:


65.špatný, špatně:


66.jméno:


67.dálkové spojení:


68.vy, ty:


69.váš, tvůj:


70.elektronický klíč


71.z, ze:


72.za


73.prvý:


74.pěkný, výborný


75.elektronky:


76.velmi pěkný:


77.kmitočtová modulace


78.promiň, promiňte


79.nyní


80.jen


81.přítel


82.dobré odpoledne


83.dobré ráno:


84.dobrý večer


85.sbohem


86.znovu


87.koncesovaný


88.vysílač


89.nekoncesovaný


90.transceiver


91.prvek, element


92.ultravysoký kmitočet


93.můj


94.proměnný oscilátor


95.ne


96.obálka s adresou a známkou


97.nizkofrekvenční nebo nízký kmitočet


98.telegrafie, netlumená vlna


99.světový čas koordinovaný


100.velmi vysoký kmitočet


101.pořádku


102.fonie


103.přes, prostřednictvím


104.operátor


105.velmi


106.oscilátor


107.pracoval, pracující


108.radioam. družice


109.dobrý den


110.watty


111.počasí


112.štestí, hodně štěstí


113.oblačno


114.vysílač


115.výstupní výkon


116.rád, potěšen


117.koncový stupeň


118.manželka


119.špičkový výkon


120.greenwich čas


121.slečna přítelkyně


122.prosím


123.dobrou noc


124.výkon


125.srdečný pozdrav


126.polibek


127.země, uzemění


128.vertikální anténa


129.správně přijato


130.zmiz!


131.staniční lístek nezašlu


132.konec relace


133.přerušit


134.doufat


135.automat. řízení hlasitosti


136.mezinárodní odpovědní kupón


137.podmínky pro dálková spojení


138.asi, přibližně


139.poloaut. klíč


140.popovídání


141.zde, tady


142.pokračujte


143.potvrdit


144.a


145.dolů


146.zapsat, porozumět


147.děkuji pěkně


148.šťastný


149.klíč


150.později nashledanou


151.začátek relace


152.příští, další


153.nový


154.nic


155.část


156.usměrněný stř. proud


157.brzy


158.krátkovlnný posluchač


159.jistě, určitě


160.několik, něco


161.lituji, bohužel


162.v


163.metr


164.blízko, u


165.síť


166.starý kamarád


167.přijal, přijato


168.poslat, zaslat


169.je


170.děkuji Vám


171.nahoru


172.vaše, tvé


173.vánoce


174.krystal


175.děkuji, dík


176.promiňte


177.starý hochu


178.horní postranní pásmo


179.rušení rádiového kmitočtu


180.přecházím na poslech pro určitou stanici


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC