Bezpečnost elektrických zařízení


1.V suchém, bezprašném prostoru považujeme za bezpečné napětí živých částí:




2.Ochranný vodič musí být označen barvou:




3.Při úrazu elektrickým proudem:




4.Před započetím umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého:




5.Je-li v zřízení přerušena tavná pojistka:




6.Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené proudy tekoucí mezi částmi přístupnými součastně dotyku max.:




7.Antény umístěné na střeše budov, nebo samostatně stojící, musí být vždy:




8.Jímací tyč hromosvodu:




9.Prodlužovací kabely pro síťové napětí 230 V mají:




10.Uzemňovací vodič antény:




11.Jak umístíme vnitřní anténu:




12.Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci vysílací antény:



Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC