Bezpečnost elektrických zařízení


1.V suchém, bezprašném prostoru považujeme za bezpečné napětí živých částí:
2.Ochranný vodič musí být označen barvou:
3.Při úrazu elektrickým proudem:
4.Před započetím umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého:
5.Je-li v zřízení přerušena tavná pojistka:
6.Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené proudy tekoucí mezi částmi přístupnými součastně dotyku max.:
7.Antény umístěné na střeše budov, nebo samostatně stojící, musí být vždy:
8.Jímací tyč hromosvodu:
9.Prodlužovací kabely pro síťové napětí 230 V mají:
10.Uzemňovací vodič antény:
11.Jak umístíme vnitřní anténu:
12.Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci vysílací antény:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC