Rádiové vysílače


1.Oscilátor vysílače by měl :
2.Pro násobení kmitočtu zpravidla používáme zesilovače ve třídě:
3.Modulace SSB je odvozena od:
4.Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je:
5.Diferenciální klíčování je:
6.Za koncový stupeň KV vysílače je vhodné zapojit filtr typu:
7.Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to že:
8.Nejčastějšími příčinami obsahu síťového brumu ve vysílaném signálu jsou:
9.Nezbytnou částí telegrafního vysílače je obvod:
10.Koncový stupeň SSB vysílače není vhodné zapojovat ve třídě:
11.Výkon 100 wattového SSB vysílače ve špičce modulační obálky je označován jako 100 W:
12.Elektronkové výkonové stupně používají na výstupu především:
13.Tranzistorové výkonové stupně používají na výstupu především:
14.Potlačení nosné vlny u SSB vysílače uskutečňujeme pomocí:
15.Potlačení nežádoucího postranního pásma u SSB vysílače uskutečňujeme obvykle:
16.Kdy dodá vysílač nejvíce energie do zátěže (antény):Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC