Provozní dovednosti


1.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Klínovec:
2.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Sněžku:
3.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Brno:
4.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Bratislavu:
5."Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Kleť:"
6.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ještěd:
7.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Plzeň:
8.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ústí / Labem:
9.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na USA:
10.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Australii:
11.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Japonsko:
12.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Karibskou oblast:
13.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Jihoafrickou republiku:
14.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Hawai:
15.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Argentínu:
16.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Madagasrar:
17.Tísňové volání pro CW provoz je:
18.Tísňové volání pro FONE provoz je:
19.Volací značka FK/DL1YD/p znamená:
20.„10 DWN“ znamená
21.Stanicemi předávaný report (RST) znamená:
22.Při ladění po pásmu zaslechnu „QRL“. Znamená to:
23.Při ladění po pásmu zaslechnu volání „ CQ DX “. Znamená to:
24.Při ladění po pásmu zaslechnu volání „ CQ SA “. Znamená to:
25.Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ CQ DE TU5BB PSE UP 5 K“. Znamená to:
26.Když stanice pracující va KV dostane report „ 588 “ znamená to:
27.Když stanice pracující va VKV dostane report „ 599 “ znamená to:
28.„I will not operate with OK stations for one hour“ znamená:
29.„short path“ znamená:
30.Is this frequency in use?
31.Když stanice pracuje z listu, tak to znamená:
32.Split provoz znamená:
33.Packet radio se využívá pro:
34.Radioam. majáky jsou určeny pro:
35.V radioam. RTTY provozu se používá zpravidla telegrafní rychlost:
36.Kmitočtový zdvih radioam. RTTY je:
37.Při generování RTTY signálů o zdvihu 170 Hz pomocí SSB vysílače se používají kmitočtové páry:
38.Správně nastavený signál PSK 31 zabírá pásmo široké:
39.Modulační kmitočty u packet radia o rychlosti 1200 Bd jsou:
40.U packet radia o rychlosti 9600 Bd se používá modulace:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC