Provozní dovednosti


1.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Klínovec:




2.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Sněžku:




3.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Brno:




4.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Bratislavu:




5."Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Kleť:"




6.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ještěd:




7.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Plzeň:




8.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ústí / Labem:




9.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na USA:




10.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Australii:




11.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Japonsko:




12.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Karibskou oblast:




13.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Jihoafrickou republiku:




14.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Hawai:




15.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Argentínu:




16.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Madagasrar:




17.Tísňové volání pro CW provoz je:




18.Tísňové volání pro FONE provoz je:




19.Volací značka FK/DL1YD/p znamená:




20.„10 DWN“ znamená




21.Stanicemi předávaný report (RST) znamená:




22.Při ladění po pásmu zaslechnu „QRL“. Znamená to:




23.Při ladění po pásmu zaslechnu volání „ CQ DX “. Znamená to:




24.Při ladění po pásmu zaslechnu volání „ CQ SA “. Znamená to:




25.Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ CQ DE TU5BB PSE UP 5 K“. Znamená to:




26.Když stanice pracující va KV dostane report „ 588 “ znamená to:




27.Když stanice pracující va VKV dostane report „ 599 “ znamená to:




28.„I will not operate with OK stations for one hour“ znamená:




29.„short path“ znamená:




30.Is this frequency in use?




31.Když stanice pracuje z listu, tak to znamená:




32.Split provoz znamená:




33.Packet radio se využívá pro:




34.Radioam. majáky jsou určeny pro:




35.V radioam. RTTY provozu se používá zpravidla telegrafní rychlost:




36.Kmitočtový zdvih radioam. RTTY je:




37.Při generování RTTY signálů o zdvihu 170 Hz pomocí SSB vysílače se používají kmitočtové páry:




38.Správně nastavený signál PSK 31 zabírá pásmo široké:




39.Modulační kmitočty u packet radia o rychlosti 1200 Bd jsou:




40.U packet radia o rychlosti 9600 Bd se používá modulace:



Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC