Zkratky používané v radioamatérské komunikaci


1.stř.proud




2.slyšen, slyšeno




3.radioamatér




4.opakovat




5.radiový kmitočet




6.automat. řízení úrovně




7.zvukový kmitočet




8.vysoké napětí




9.vysoký kmitočet




10.přijímač




11.zařízení




12.vše




13.automat. řízení zisku




14.jak?




15.smích




16.report




17.Velmi Vysoký Kmitočet




18.amplitudová modulace




19.opět, zase




20.já




21.signály




22.anténa




23.konec vysílání




24.informace




25.čekejte




26.mezifrekvence/kdyby




27.domluvené spojení




28.rušení rozhlasu




29.stanice




30.jedno postraní pásmo




31.příkon




32.záznějový oscilátor




33.slunečno




34.zavolání, značka




35.vysílejte




36.uzavírám stanici




37.nízký kmitočet




38.krátké vlny




39.špatný operátor




40.nazdar buď zdráv




41.činitel stojatých vln




42.zataženo




43.podmínky pro spojení




44.teplota




45.staniční deník




46.všeobecná výzva




47.pokus




48.děkuji




49.rušení televize




50.dlouhý drát, dlouhé vlny




51.decibel




52.vysílač




53.stejnosměrný proud




54.štěstí




55.k




56.potkat




57.spodní postranní pásmo




58.Mezinárodní telekomunikační unie:




59.Mezinárodní radioamatérská unie:




60.přímo:




61.mikrofon:




62.zítra:




63.milý, drahý:




64.diplom:




65.špatný, špatně:




66.jméno:




67.dálkové spojení:




68.vy, ty:




69.váš, tvůj:




70.elektronický klíč




71.z, ze:




72.za




73.prvý:




74.pěkný, výborný




75.elektronky:




76.velmi pěkný:




77.kmitočtová modulace




78.promiň, promiňte




79.nyní




80.jen




81.přítel




82.dobré odpoledne




83.dobré ráno:




84.dobrý večer




85.sbohem




86.znovu




87.koncesovaný




88.vysílač




89.nekoncesovaný




90.transceiver




91.prvek, element




92.ultravysoký kmitočet




93.můj




94.proměnný oscilátor




95.ne




96.obálka s adresou a známkou




97.nizkofrekvenční nebo nízký kmitočet




98.telegrafie, netlumená vlna




99.světový čas koordinovaný




100.velmi vysoký kmitočet




101.pořádku




102.fonie




103.přes, prostřednictvím




104.operátor




105.velmi




106.oscilátor




107.pracoval, pracující




108.radioam. družice




109.dobrý den




110.watty




111.počasí




112.štestí, hodně štěstí




113.oblačno




114.vysílač




115.výstupní výkon




116.rád, potěšen




117.koncový stupeň




118.manželka




119.špičkový výkon




120.greenwich čas




121.slečna přítelkyně




122.prosím




123.dobrou noc




124.výkon




125.srdečný pozdrav




126.polibek




127.země, uzemění




128.vertikální anténa




129.správně přijato




130.zmiz!




131.staniční lístek nezašlu




132.konec relace




133.přerušit




134.doufat




135.automat. řízení hlasitosti




136.mezinárodní odpovědní kupón




137.podmínky pro dálková spojení




138.asi, přibližně




139.poloaut. klíč




140.popovídání




141.zde, tady




142.pokračujte




143.potvrdit




144.a




145.dolů




146.zapsat, porozumět




147.děkuji pěkně




148.šťastný




149.klíč




150.později nashledanou




151.začátek relace




152.příští, další




153.nový




154.nic




155.část




156.usměrněný stř. proud




157.brzy




158.krátkovlnný posluchač




159.jistě, určitě




160.několik, něco




161.lituji, bohužel




162.v




163.metr




164.blízko, u




165.síť




166.starý kamarád




167.přijal, přijato




168.poslat, zaslat




169.je




170.děkuji Vám




171.nahoru




172.vaše, tvé




173.vánoce




174.krystal




175.děkuji, dík




176.promiňte




177.starý hochu




178.horní postranní pásmo




179.rušení rádiového kmitočtu




180.přecházím na poslech pro určitou stanici



Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC