Zkratky používané v radioamatérské komunikaci


1.stř.proud
2.slyšen, slyšeno
3.radioamatér
4.opakovat
5.radiový kmitočet
6.automat. řízení úrovně
7.zvukový kmitočet
8.vysoké napětí
9.vysoký kmitočet
10.přijímač
11.zařízení
12.vše
13.automat. řízení zisku
14.jak?
15.smích
16.report
17.Velmi Vysoký Kmitočet
18.amplitudová modulace
19.opět, zase
20.já
21.signály
22.anténa
23.konec vysílání
24.informace
25.čekejte
26.mezifrekvence/kdyby
27.domluvené spojení
28.rušení rozhlasu
29.stanice
30.jedno postraní pásmo
31.příkon
32.záznějový oscilátor
33.slunečno
34.zavolání, značka
35.vysílejte
36.uzavírám stanici
37.nízký kmitočet
38.krátké vlny
39.špatný operátor
40.nazdar buď zdráv
41.činitel stojatých vln
42.zataženo
43.podmínky pro spojení
44.teplota
45.staniční deník
46.všeobecná výzva
47.pokus
48.děkuji
49.rušení televize
50.dlouhý drát, dlouhé vlny
51.decibel
52.vysílač
53.stejnosměrný proud
54.štěstí
55.k
56.potkat
57.spodní postranní pásmo
58.Mezinárodní telekomunikační unie:
59.Mezinárodní radioamatérská unie:
60.přímo:
61.mikrofon:
62.zítra:
63.milý, drahý:
64.diplom:
65.špatný, špatně:
66.jméno:
67.dálkové spojení:
68.vy, ty:
69.váš, tvůj:
70.elektronický klíč
71.z, ze:
72.za
73.prvý:
74.pěkný, výborný
75.elektronky:
76.velmi pěkný:
77.kmitočtová modulace
78.promiň, promiňte
79.nyní
80.jen
81.přítel
82.dobré odpoledne
83.dobré ráno:
84.dobrý večer
85.sbohem
86.znovu
87.koncesovaný
88.vysílač
89.nekoncesovaný
90.transceiver
91.prvek, element
92.ultravysoký kmitočet
93.můj
94.proměnný oscilátor
95.ne
96.obálka s adresou a známkou
97.nizkofrekvenční nebo nízký kmitočet
98.telegrafie, netlumená vlna
99.světový čas koordinovaný
100.velmi vysoký kmitočet
101.pořádku
102.fonie
103.přes, prostřednictvím
104.operátor
105.velmi
106.oscilátor
107.pracoval, pracující
108.radioam. družice
109.dobrý den
110.watty
111.počasí
112.štestí, hodně štěstí
113.oblačno
114.vysílač
115.výstupní výkon
116.rád, potěšen
117.koncový stupeň
118.manželka
119.špičkový výkon
120.greenwich čas
121.slečna přítelkyně
122.prosím
123.dobrou noc
124.výkon
125.srdečný pozdrav
126.polibek
127.země, uzemění
128.vertikální anténa
129.správně přijato
130.zmiz!
131.staniční lístek nezašlu
132.konec relace
133.přerušit
134.doufat
135.automat. řízení hlasitosti
136.mezinárodní odpovědní kupón
137.podmínky pro dálková spojení
138.asi, přibližně
139.poloaut. klíč
140.popovídání
141.zde, tady
142.pokračujte
143.potvrdit
144.a
145.dolů
146.zapsat, porozumět
147.děkuji pěkně
148.šťastný
149.klíč
150.později nashledanou
151.začátek relace
152.příští, další
153.nový
154.nic
155.část
156.usměrněný stř. proud
157.brzy
158.krátkovlnný posluchač
159.jistě, určitě
160.několik, něco
161.lituji, bohužel
162.v
163.metr
164.blízko, u
165.síť
166.starý kamarád
167.přijal, přijato
168.poslat, zaslat
169.je
170.děkuji Vám
171.nahoru
172.vaše, tvé
173.vánoce
174.krystal
175.děkuji, dík
176.promiňte
177.starý hochu
178.horní postranní pásmo
179.rušení rádiového kmitočtu
180.přecházím na poslech pro určitou staniciCopyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC