Rádiové vysílače

1.Oscilátor vysílače by měl :


2.Pro násobení kmitočtu zpravidla používáme zesilovače ve třídě:


3.Modulace SSB je odvozena od:


4.Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je:


5.Diferenciální klíčování je:


6.Za koncový stupeň KV vysílače je vhodné zapojit filtr typu:


7.Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to že:


8.Nejčastějšími příčinami obsahu síťového brumu ve vysílaném signálu jsou:


9.Nezbytnou částí telegrafního vysílače je obvod:


10.Koncový stupeň SSB vysílače není vhodné zapojovat ve třídě:


11.Výkon 100 wattového SSB vysílače ve špičce modulační obálky je označován jako 100 W:


12.Elektronkové výkonové stupně používají na výstupu především:


13.Tranzistorové výkonové stupně používají na výstupu především:


14.Potlačení nosné vlny u SSB vysílače uskutečňujeme pomocí:


15.Potlačení nežádoucího postranního pásma u SSB vysílače uskutečňujeme obvykle:


16.Kdy dodá vysílač nejvíce energie do zátěže (antény):


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC