Šíření rádiových vln


1.Značení vrstev ionosféry směrem od povrchu Země je:
2.Sluneční cyklus podílející se zásadně na šíření elmag. vln má periodu:
3.Pásma obvykle vhodná pro dálková spojení v noci jsou zejména:
4.Běžná spojení v pásmu 70 cm jsou obvykle uskutečněna díky:
5.Jak se chová ionosféra při velkém počtu slunečních skvrn?
6.Co ovlivňuje rádiovou komunikaci s výjimkou šíření přízemní vlnou a přímého paprsku:
7.Co se obvykle stane s rádiovou vlnou o kmitočtu nižším než MUF, je-li vyslána do ionosféry:
8.Jaký vliv může mít geomagnetická bouře na šíření rádiových vln:
9.Na intenzitu přijímaného signálu nemá vliv:
10.Maximální použitelný kmitočet pro spoj Praha – Tokyo je 17 MHz. Které z uvedených pásem nabízí nejlepší podmínky pro spojení:
11.Co způsobuje, že KV rozptýlené (scatter) signály zní často zkresleně:
12.Který druh šíření umožňuje příjem signálů ve vzdálenostech větších, než umožňuje přízemní vlna a menších, než umožňuje ionosférické šíření:
13.Jaká je průměrná výška ionosférické vrstvy E:
14.Proč je ionosférická vrstva F2 nejdůležitější z hlediska dálkového šíření:
15.Při šíření ve volném prostoru ve vzdálenostech větších než 10 lambda klesá intenzita elektromagnetického pole (mV/m):
16.Spojení odrazem od Měsíce (EME) se zpravidla uskutečňují:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC