Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

1.Doporučení CEPT T/R 61-02 stanoví:


2.V navštívené zemi se používá volací značka, sestávající z:


3.Držitel povolení CEPT může ze zahraničí vysílat nepřetržitě


4.V navštívené zemi je nutno dodržovat:


5.V souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 je možno krátkodobě vysílat:


6.Národní volací znak pro navštívenou zemi je dán:


7.Třídy oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) jsou:


8.Sylabus podle Doporučení T/R 61-02 nepožaduje zkoušku z:


9.Na základě vysvědčení HAREC je možno bez zkoušky získat radioamatérské povolení v zemích:


10.Na povolení CEPT nemusí být uvedena:


11.Doporučení T/R 61-01 se vztahuje na:


12.Na základě Doporučení T/R 61-01 držitel povolení CEPT:


13.Vysvědčení HAREC opravňuje:


14.Vysvědčení HAREC vystaví:


15.Země, ze kterých je možno vysílat v souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 jsou uvedeny:


16.Doporučení CEPT T/R 61-01 se nevztahuje na:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC