Měření elektrických veličin

1.Velikost měřícího rozsahu u ampérmetru lze zvětšit:


2.Vstupní odpor voltmetru by měl být pokud možno:


3.Umělá zátěž pro nastavení vysílače by měla mít charakter:


4.Grid-dip-metr (GDO) nelze použít k:


5.Na osciloskopu je znázorněn sinusový signál, jehož perioda je 20 ms. Jaký je kmitočet znázorněného signálu?


6.Reflektometrický můstek slouží k:


7.Měříme-li odebíraný proud, měřící přístroj připojíme:


8.Spektrální analyzátor prioritně neslouží:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC