Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)


1.Doporučení CEPT T/R 61-02 stanoví:
2.V navštívené zemi se používá volací značka, sestávající z:
3.Držitel povolení CEPT může ze zahraničí vysílat nepřetržitě
4.V navštívené zemi je nutno dodržovat:
5.V souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 je možno krátkodobě vysílat:
6.Národní volací znak pro navštívenou zemi je dán:
7.Třídy oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) jsou:
8.Sylabus podle Doporučení T/R 61-02 nepožaduje zkoušku z:
9.Na základě vysvědčení HAREC je možno bez zkoušky získat radioamatérské povolení v zemích:
10.Na povolení CEPT nemusí být uvedena:
11.Doporučení T/R 61-01 se vztahuje na:
12.Na základě Doporučení T/R 61-01 držitel povolení CEPT:
13.Vysvědčení HAREC opravňuje:
14.Vysvědčení HAREC vystaví:
15.Země, ze kterých je možno vysílat v souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 jsou uvedeny:
16.Doporučení CEPT T/R 61-01 se nevztahuje na:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC