Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)


1.Doporučení CEPT T/R 61-02 stanoví:




2.V navštívené zemi se používá volací značka, sestávající z:




3.Držitel povolení CEPT může ze zahraničí vysílat nepřetržitě




4.V navštívené zemi je nutno dodržovat:




5.V souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 je možno krátkodobě vysílat:




6.Národní volací znak pro navštívenou zemi je dán:




7.Třídy oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) jsou:




8.Sylabus podle Doporučení T/R 61-02 nepožaduje zkoušku z:




9.Na základě vysvědčení HAREC je možno bez zkoušky získat radioamatérské povolení v zemích:




10.Na povolení CEPT nemusí být uvedena:




11.Doporučení T/R 61-01 se vztahuje na:




12.Na základě Doporučení T/R 61-01 držitel povolení CEPT:




13.Vysvědčení HAREC opravňuje:




14.Vysvědčení HAREC vystaví:




15.Země, ze kterých je možno vysílat v souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 jsou uvedeny:




16.Doporučení CEPT T/R 61-01 se nevztahuje na:



Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC