Součástky


1.Indukčnost cívky měříme v jednotkách:




2.Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách:




3.1,5 nF lze též vyjádřit jako:




4.Označení hodnoty rezistoru 1M2 vyjadřuje hodnotu odporu:




5.Síťový transformátor má primární vinutí se 2200 závity připojené na střídavé napětí 220 V. Na sekundárním vinutí se 100 závity je napětí naprázdno:




6.Mám-li danou vzduchovou válcovou cívku, její indukčnost lze zmenšit:




7.Vložím-li mezi elektrody vzduchového kondenzátoru slídové desky, jeho kapacita se:




8.Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě:




9.Zenerova dioda se chová jako stabilizátor napětí je-li:




10.Pentoda je elektronka, která má:




11.Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové:




12.Unipolární tranzistory typu FET se vyznačují především:




13.Bipolární tranzistor NPN má na:




14.Parametr h21e vyjadřuje u bipolárního tranzistoru:




15.Sepnutý tyristor povede proud do okamžiku než:




16.Běžná křemíková dioda má prahové napětí cca:




17.Jak se chová cívka, připojíme-li k ní střídavé napětí:




18.Jak se chová kondenzátor, připojíme-li k němu střídavé napětí:




19.Jaké jsou dvě základní hodnoty křemíkových diod v usměrňovači zdroje, které nesmí být překročeny:




20.Jaký je tvar výstupního napětí nefiltrovaného dvoucestného usměrňovače připojeného k odporové zátěži:




21.Jednocestný usměrňovač vede během každého cyklu:




22.Dvoucestný usměrňovač vede během každého cyklu:




23.Napětí a proud jsou u ideálních kondenzátorů posunuty:




24.Napětí a proud jsou u ideálních indukčností posunuty:



Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC