Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie


1.Jednotkou elektrického proudu je:
2.Jednotkou elektrického odporu je:
3.Elektrický výkon měříme v jednotkách:
4.Kmitočet měříme v jednotkách:
5.M (mega) je předpona vyjadřující násobitel základní jednotky
6.1833 kHz lze též vyjádřit jako:
7.Vlnová délka l, kmitočet f a rychlost šíření světla c spolu souvisí dle vztahu:
8.Výkon P, proud I a odpor R spolu souvisí dle vztahu:
9.Na generátor signálu sinusového průběhu o amplitudě max = 10 V je připojen zatěžovací odpor o velikosti 10 Ohmů. Výkon, absorbovaný rezistorem je:
10.Nabitý akumulátor má kapacitu 4 Ah. Dodávat proud 400 mA vydrží:
11.Odporem protéká stejnosměrný proud 2 A a je na něm napětí 10 V. Velikost odporu je:
12.Odebírá-li zařízení z 12 V akumulátoru proud 12 A, je jeho příkon:
13.Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to, že:
14.Jaký výkon bude dopraven ze 100 W vysílače do antény, 25 m dlouhým koaxiálním kabelem, který má útlum 12 dB / 100 m:
15.Informace u amplitudově modulovaného signálu je obsažena:
16.Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci:
17.Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí:
18.U kterého typu modulace se okamžitá amplituda vysokofrekvenčního signálu mění v závislosti na přiváděném modulačním napětí
19.Který fonický druh běžného radioamatérského provozu vyžaduje nejmenší šíři pásma:
20.Na VKV pásmech jsou kmitočtové kanály pro FM provoz široké 12,5 kHz. Jaký použijeme kmitočtový zdvih, máme-li nejvyšší modulační kmitočet 3 kHz:
21.Jaký druh modulace používá RTTY provoz na KV:
22.K čemu slouží převodníky AD:
23.Jak je volen vzorkovací kmitočet při digitálním zpracování signálu:
24.Digitální zpracování signálů se uskutečňuje:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC