Antény a napájecí vedení


1.Změřená hodnota PSV 1:3 znamená, že se do antény z vysílače přenese cca:
2.Půlvlnný otevřený dipól pro 3,5 MHz má délku jednoho ramene přibližně:
3.Vstupní impedance uzavřeného dipólu ve volném prostoru je přibližně:
4.O správném impedančním přizpůsobení vysílače k napáječi hovoříme tehdy, je-li poměr stojatých vln roven:
5.Impedance koaxiálního kabelu je nezávislá na:
6.Impedance koaxiálního kabelu je dána:
7.Zkracovací činitel u vf napájecích vedení vyjadřuje důsledek:
8.Jeden z určujících parametrů použitelnosti vlnovodu jako napájecího vedení je:
9.Anténa typu GP (ground plane) má v horizontální rovině kruhový vyzařovací diagram a její polarizace je:
10.Balun je obvod, kterým se realizuje:
11.Zisk antény typu Yagi lze zvětšit především:
12.Mezi tzv. „smyčkové antény“ patří anténa typu:
13.Jaká opatření musí být učiněna, aby na anténním napáječi nevznikaly stojaté vlny:
14.Co znamená výraz „předozadní poměr“:
15.Jaké jsou vyzařovací charakteristiky antény typu quad ve srovnání s dipólem:
16.Jaký tvar má vyzařovací diagram ideálního dipólu ve volném prostoru:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC