Předpisy vycházející z legislativy České republiky


1.Stanici amatérské radiokomunikační služby lze provozovat:
2.Staniční deník:
3.Během změny vysílacího kmitočtu:
4.Zkušební provoz vysílače musí být
5.Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění
6.Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:
7.Použití „/p“ a „/m“ není na přechodném stanovišti povinné:
8.K radioamatérskému provozu na prostředcích lodní a letecké dopravy:
9.Jednotlivé úseky pásem pro různé druhy provozu určuje:
10.Vysílání může obsahovat:
11.Za obsluhu klubové stanice odpovídá:
12.Během mezinárodního závodu může operátor třídy A obsluhovat stanici o výkonu:
13.Jaká radioamatérská stanice automaticky přenáší signály jiné stanice:
14.Který druh radioamatérské stanice zajišťuje pouze jednocestnou komunikaci?
15.Kdy se mohou v radioamatérském provozu vysílat kódované zprávy?
16.Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během závodu na kmitočtu 7 105 kHz:
17.Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 24 950 kHz:
18.Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během závodu na kmitočtu 50 105 kHz:
19.Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během běžného provozu na kmitočtu 1 820 kHz:
20.Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 1 900 kHz:
21.Oprávnění stanice amatérské radiokomunikační služby má platnost:
22.vysílače pro radiový orientační běh:
23.Označení druhů provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky o technických a provozních podmínkách určuje:
24.Vysílací zařízení s výkonem nad 6 W musí být opatřeno:
25.Fonický provoz LSB nelze uskutečnit na kmitočtu:
26.Fonický provoz USB nelze uskutečnit na kmitočtu:
27.Při současném použití více koncových stupňů pro napájení různých antén na stejném kmitočtu:
28.Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE může klubovou stanici obsluhovat:
29.Obsahem vysílání může být:
30.K získání průkazu odborné způsobilosti HAREC není nutno skládat zkoušku:
31.Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného v pásmu 6 m:
32.Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W provozovaného v pásmu 2 m:
33.Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného na kmitočtech nižších než 29,7 MHz:
34.Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W provozovaného v pásmu 430 až 440 MHz:
35.Na kmitočtu 1840 kHz nelze uskutečnit:
36.Na kmitočtu 10145 kHz lze provozovat:
37.Zápis do staničního deníku klubové stanice během spojení provádí:
38.Vlastní volací značku je nutno uvádět:
39.Vlastní volací značku při delším spojení je nutno uvádět:
40.Při ohrožení života, zdraví a majetku lze stanici použít k tísňové komunikaci
41.Pro účely státní kontroly musí být na stanici:
42.Označení druhu provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky o technických a provozních podmínkách neurčuje:
43.Mezi neobsluhované stanice nepatří:
44.Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice může bý
45.Neobsluhované stanice používají volací značku, která sestává
46.Volací značka klubové stanice sestává:
47.Mezi přednostní pásma přidělená amatérské radiokomunikační službě nepatří pásmo:
48.Na neinterferenční bázi má držitel oprávnění třídy A amatérské radiokomunikační služby v České republice povoleno pásmo:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC