Bezpečnost elektrických zařízení

1.V suchém, bezprašném prostoru považujeme za bezpečné napětí živých částí:


2.Ochranný vodič musí být označen barvou:


3.Při úrazu elektrickým proudem:


4.Před započetím umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého:


5.Je-li v zřízení přerušena tavná pojistka:


6.Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené proudy tekoucí mezi částmi přístupnými součastně dotyku max.:


7.Antény umístěné na střeše budov, nebo samostatně stojící, musí být vždy:


8.Jímací tyč hromosvodu:


9.Prodlužovací kabely pro síťové napětí 230 V mají:


10.Uzemňovací vodič antény:


11.Jak umístíme vnitřní anténu:


12.Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci vysílací antény:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC