Zkratky používané pro dotazy a sdělení (Q kódy)

1.Jsem rušen interferencí.


2.Můžete zvýšit výkon?


3.Volá Vás …


4.Počkejte, až Vás zavolám.


5.Síla Vašich signálů kolísá.


6.Vysílejte pomaleji.


7.Přestaňte vysílat.


8.Snižte výkon.


9.Jste připraven?


10.Přesný čas je … hodin.


11.Nemám pro Vás nic nového.


12.Jaké je jméno Vaší stanice?


13.Potvrzuji příjem.


14.Jste zaměstnán?


15.Moje poloha je …


16.Mám … telegramů pro Vás.


17.Můžete předat stanici … ?


18.Mám vysílat rychleji?


19.Váš kmitočet kolísá.


20.Tón Vašeho vysílání je (1-3).


21.Vaše klíčování je nesrozumitelné.


22.Jaký je můj přesný kmitočet … kHz?


23.Vzdálenost mezi našimi stanicemi je.


24.Jste rušen atmosférickým rušením?


25.Mohu pracovat s … přímo (prostřednictvím).


26.Mám přejít k vysílání na jiný kmitočet?


27.Vysílejte řadu V (na kmitočtu … kHz).


28.Síla Vašich značek je (1-5).


29.Můžete mě poslouchat mezi svými značkami?


30.Nemohu Vás přijímat. Vaše signály jsou velmi slabé.


31.Jaká je čitelnost mých značek ?


32.Prosím uvědomte ... že ho volám na ... kHz.


33.Číslo Vašeho pořadí je ... .


34.Nalaďte svůj vysílač přesně na můj kmitočet.


35.Poslouchám na kmitočtu ….. kHz


36.Budu vysílat na kmitočtu ….. kHz


37.Přijal jsem nouzový signál …. v … hod.


38.Přijal jste urgentní signál vyslaný… .


39.Kdy bude vaše stanice opět v provozu?


40.Vysílejte každé slovo dvakrát.


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC