Zkušební test o průkaz HAREC. Test část 1

Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační předpisy úspěšně složil, jestliže z celkového počtu 20 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 16 otázek.

Test je generován náhodně. A proto je lze možné vygenerovat stejnou otázku ale je to nepravděpodobný.

Předpisy Mezinárodní telekomunikační unie(ITU).


1.Česká republika má přiděleny série volacích značek:
2.Status pásem přidělených amatérské radiokomunikační službě je určen:
3.Na stanice amatérské družicové radiokomunikační služby:
4.Série mezinárodních volacích znaků pro jednotlivé státy přiděluje:Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)


1.V souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 je možno krátkodobě vysílat:
2.V navštívené zemi se používá volací značka, sestávající z:
3.Vysvědčení HAREC vystaví:
4.V navštívené zemi je nutno dodržovat:Předpisy vycházející z legislativy České republiky


1.Neobsluhované stanice používají volací značku, která sestává
2.Při ohrožení života, zdraví a majetku lze stanici použít k tísňové komunikaci
3.Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice může bý
4.Mezi neobsluhované stanice nepatří:
5.Který druh radioamatérské stanice zajišťuje pouze jednocestnou komunikaci?
6.Na neinterferenční bázi má držitel oprávnění třídy A amatérské radiokomunikační služby v České republice povoleno pásmo:
7.Během mezinárodního závodu může operátor třídy A obsluhovat stanici o výkonu:
8.Jednotlivé úseky pásem pro různé druhy provozu určuje:
9.Stanici amatérské radiokomunikační služby lze provozovat:
10.Označení druhů provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky o technických a provozních podmínkách určuje:
11.Staniční deník:
12.Zkušební provoz vysílače musí býtCopyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC